Sådan bruger du den digitale Eksempelsamling

Om DBI digital beslutningsstøtte

Den digitale Eksempelsamling er udviklet i forbindelse med projektet 'Beslutningsstøtte til nem digital projektering af brandsikkerhed', som en del af en resultatkontrakt finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Når de nye vejledninger for brandområdet er udarbejdet af Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen, er det intentionen at digitalisere dem på tilsvarende vis.

Den digitale Eksempelsamling er tilgængelig i en gratis beta-version og vil blive opdateret på baggrund af tilbagemeldinger fra brugerne.